Wijnlanden

Wijnweetje.nl

Over wijn in een begrijpelijke taal.

Wijnweetje.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die op de webpagina's staan. Vind je een fout meld het dan aan ons zodat we dit kunnen verbeteren.

Catering verzorgen is voor veel mensen een hele opgave, maar wat als u nu de catering uit handen geeft?

http://nj-cook4you.nl

 

 

 

Op deze webpagina staan verschillende oude- en nieuwe wijnlanden uitgebreid beschreven. Klik op de vlag om het betreffende land te openen.

De oude wijnwereld

Frankrijk
Duitsland
Italië
Portugal
Oostenrijk
Spanje
Griekenland

 

 

 

Te lezen met Acrobat Reader

 

Lange tijd werd de wijnmarkt gedomineerd door de traditionele Europese wijn producerende landen als Frankrijk, Italië, Spanje, Duitsland en in mindere mate Portugal. Sinds een aantal decennia is hier echter een grote verandering in opgetreden. De traditionele Europese wijn producerende landen, de zogenaamde oude wereld*, zijn niet langer onaantastbaar wat hun marktaandeel op de wijnmarkt betreft. Een aantal niet-traditioneel wijn producerende landen, de zogenaamde nieuwe wereld*, heeft een aanzienlijk marktaandeel verkregen (Wine & Spirits Intelligence Services, 2002). Terwijl de totale consumptie van wijn de laatste decennia gelijk is gebleven, is de consumptie van wijn uit de nieuwe wereld toegenomen ten koste van de traditionele Europese wijn producerende landen. Dit is onder andere mogelijk geworden door de enorme toename van de productie van wijn in de landen van de nieuwe wereld, wat het gevolg is van de massale aanplant van druivenstokken in deze landen (Productschap Wijn, 2004). De opmars van deze zogenaamde nieuwe wereld is begonnen aan het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw. Een wetswijziging in Groot-Brittannië maakte het vanaf toen mogelijk om wijn in supermarkten te verkopen. Door de goedkope Australische dollar van dat moment en een voor de wijnsector opvallend gebruik van marketing, werd de verkoop van Australische wijn al snel een succes op de Britse markt, wat mondiaal gezien als de belangrijkste importmarkt van wijn beschouwd wordt (Anderson, 2003 en Productschap Wijn,2004). In het kielzog van Australië volgden de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Chili en na het einde van de apartheid in het begin van de jaren ’90 ook Zuid-Afrika. Na de wetswijziging in Groot-Brittannië volgden andere Westerse landen met het toestaan van verkoop van wijn in supermarkten. Net zoals in Groot-Brittannië maakten producenten uit de nieuwe wereld ook hier met succes gebruik van de kans om een marktaandeel van de in supermarkten verkochte wijnen te veroveren. Dit was het eerste succes in een hele reeks van de nieuwe wereld (Anderson, 2003)

 

Om het wat makkelijker te maken, het ingewikkelde van oude of nieuwe wijnwereld:

 

Met de oude wereld wordt bedoeld de wijngebieden in Europa. Als sinds de tijd van de Romeinen wordt er in Europa wijn gemaakt

De nieuwe wereld zijn alle wijnbouwgebieden buiten Europa. (Deze uitleg die als standaard uitleg gegeven wordt is natuurlijk niet correct meer aangezien b.v. Denemarken in Europa ligt en je daar een aantal jaar geleden nog geen druif kon laten groeien en er nu mooie wijnen vandaan komen..)

In de ´nieuwe´wijnwereld waren wel druiven maar dat waren tafeldruiven. De ontdekkingsreiziger Columbus nam, in de 16e eeuw,de eerste wijn-druivenstok mee.

Maar dat wil niet zeggen dat ze in de ´nieuwe wijnwereld´pas zijn begonnen met wijn maken, nee bijvoorbeeld in Chili en Zuid-Afrika maken ze al eeuwen lang wijn. Het gaat om er om dat deze ´nieuwe landen´pas veel later een belangrijke plaats in de wijnwereld hebben gekregen als de ´oude wijn-wereldlanden´.

 

 

Argentinië
USA California
Engeland
Australië
Nieuw-Zeeland
Malta&Cyprus
Chili
Rusland
Nederland
Zuid-Afrika
Zwitserland
Turkije
Georgië
Japan
Oekraïne
Denemarken
Hongarije
Tsjechische Republiek (Česká republika)

 

 

 

 

 

 

 

De site bevat informatie over alcoholhoudende drank. Alcohol onder de 18..... nog even niet. De hersenen ontwikkelen zich tot het 24e jaar. Overmatig alcoholgebruik verstoort die ontwikkeling en dat kan van invloed zijn op het karakter en het gedrag. Ook remt overmatig alcoholgebruik de botontwikkeling en de ontwikkeling van de seksualiteit omdat het de balans tussen de hormonen verstoort..

 

Pictures thanks to Bourgognewines.com